خبرهای ویژه

» خواندنی ها » دلنوشته های ناب و خواندنی جدید

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ - ۱۳:۳۴

 کد خبر: 3839
 558 بازدید

دلنوشته های ناب و خواندنی جدید

دلنوشته های ناب خدایا حواست هست؟! صدای هق هق گریه هایم… از همان گلویی می آید که تو… از رگش به من نزدیک تری!!! مرا دوست بدار… مرا دوست بدار! به سانِ گذر از یک سمت خیابان به سمتی دیگر، اول به من نگاه کن… بعد… به من نگاه کن… و بعد، بازهم مرا نگاه […]

دلنوشته های ناب و خواندنی جدید

دلنوشته های ناب

دلنوشته های ناب

دلنوشته های زیبا

خدایا حواست هست؟!

صدای هق هق گریه هایم…

از همان گلویی می آید که تو…

از رگش به من نزدیک تری!!!

مرا دوست بدار…

مرا دوست بدار! به سانِ گذر از یک سمت خیابان به سمتی دیگر، اول به من نگاه کن… بعد… به من نگاه کن… و بعد، بازهم مرا نگاه کن!

اینــــ دلــــ

اینــــ بـــــار ڪــــہ آمــــدے

دستــانتــ را روے قلبمـــ بـــگـذار

تـــــا بفهمــے اینــــ دلــــ …

بــــا دیــــد نــــ تــــــــو

نــمــے تــپـــد

مــے لـــــــرزد

 

ایـــــنجا”مــــــــالِ من” اســــــت…

ایـــــنجا”مــــــــالِ من” اســــــت ؛ مــــــــــــالِ خــــــودم ؛ اجبـــــاری نیســــت بیایـــــی و نمانــــی . مَـــــن، بـــــه “تنهایـــــی” عــــــادت دارم اینجــــــا مَـــــــن مینــویسَـــــــم خُـــــــــودم را لحظـــــــه هایـــــــم را عصبانیتـــــم را دِلتَنگـــــی هایــــــَم را غُــــرغُــــر هایَــــم را گِـلِـــــه هایـــی کـــه هیــــچ گــــاه بــه زبـــان آورده نِمیشونــــد وَ مُـــــدام نوشتــــــــه میشونــــد چیــــزهایــــی کـــه روزی آزارَم میدادِه. خُــــــــودَم را …تــــــــو را… او را … همــــــــــه را … تــــــــویِ آشُفتـــــــــه تَریــــــــن لَحَظــــــات هَــــم مَـــرا بِبینــــی ظاهـــــرَم آرام اســــت. امــــــــــا اینجــــــــا کلمِــــه هایــــم فَریـــــاد اســـت اینجــــــــا مـــــالِ مَــــــن اســــــت مــــــــالِ خـــــــــــودَم… هَــــــــــر جـــــــــور دِلَـــــــــم بخواهَـــــد تــــوش مینویسَــــم تــــا آرامَـــــم کُنــــد وَقتـــــــــــی صِــــــدا کَـــــــــم مــــــی آوَرَم ؛ وَقتـــــــــــی دَردَم میگیـــــــــرَد؛ وَقتـــــــــــی بُغــــــــــض میکُنـــــــــــم ؛ وَقتی میمیـــــــــــــرم. هــــــــر کَـــــس دلـــــــش گرفتــــه اســــت، از اینــــجا بـــــرود . اینجــــــا . . . اُتـــــــــاقِ خاطــــــراتِ تَــــــــــرک خُـــــــــوردِه ی مَــــــــن اســـــــت

دلت تنگ یک نفر که باشد…

دلت تنگ یک نفر که باشد !تمام تلاشت را هم که بکنی تا خوش بگذرد و لحظه ای فراموشش کنی فایده ندارد ….تو دلت تنگ است ،دلت برای همان یک نفر تنگ است “”تا نیاید …تا نباشد ….هیچ چیز درست نمی شود …

درد داره

درد داره موقعی که هنوز

دوستش داری امانبایدبه روی خودت بیاری…

موقعی که میخوای مثل قبل بشی امانمیشه…

موقعی که یادکاراش میوفتی ویه لبخندمیادگوشه لبت…

موقعی که دل یه چیزی میگه وعقل یه چیزدیگه …

موقعی که کلی خاطره خواه داری امادلت پیش یه بی معرفته…

موقعی که بایدازش ناراحت باشی امانمیتونی…

موقعی که نمیدونی کجای زندگیشی…

موقعی که میدونی بهت پیام نمیده اماباشنیدن صدای هرزنگ تلفن نفست بندمیاد…

موقعی که بهش نیازداری امانیست..

خاطره…

خــــاطـــــره یــعــنــی :

یــه سکـــــوت غـیــرمــنــتــظــره …

مــیــان خــنــده هـــای بـلـنـــــــــد ……..!

بی حسی…

مـــــن فَــرامــــــوش نکـــــــرده ام …

مـــــن از نـهـایــــــت درد …

به ” بــے حســــــے ” رسیــــــده ام …….!

 

 

لحظه ای هست بعد بوسه

همان وقتی که لبها از هم جدا شده اند

و روحت مشغول مزمزه کردن طعمی است که چشیده

لحظه ای هست بعد بوسه

که پیکرها کمی از هم فاصله می گیرند

و چشم ها جایگزین لبها میشوند

آن چشم در چشم شدن

بهشت خدا را با آن نگاه عاشقانه عوض نمیکنم….

تمرین …

من اگر عاشقانه مینویسم

نه عاشقم و نه معشوق کسی!

فقط مینویسم تا عشق یاد قلبم بماند…

در این ژرفای دل کندن ها و عادت ها و هوس ها

فقط تمرین آدم بودن میکنم..

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

نه بهار با هیچ اردیبهشتی،

نه تابستان با هیچ شهریوری،

و نه زمستان با هیچ اسفندی،

اندازه پاییز به مذاج خیابانها خوش نمی آید؛

پـائیز مــهری دارد کـه بـــَر دل هـر خیـابان می نشیند.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

منو اونطور که دوست داری تصور نکن

من سوژه ی گالری عکس هات نیستم

بزار راحت بت بگم

من، همینم

بی فتوشاپ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

عکســـــت…

عکســـــت را نگـــــــــــــــــــــــــــــاه میکنــــم….

آخ

کــــه ایــــن عکـــس

پیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نمیشـــود…

امــــــا…

پیــــــــــــــــــرم میکنـــــــــــــــــــد….

یکرنگی…

یکرنگ که باشی ، زود چشمشان را میزنی ، خسته میشوند از رنگ تکراریت

این روزها دوره ی رنگین کمان هاست…

‎عشقم یه شرط بندی بکنیم؟؟؟

ﭘﺴﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ … ﺑﮑﻨﯿﻢ …

ﺩﺧﺘﺮ : ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﯽ …

ﭘﺴﺮ : ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ …

ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ..

۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﺸﻘﺶ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ

ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻤﯿﺮﻩ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ …

۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻭ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺮﻩ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ

ﺩﺧﺘﺮ .. ﺩﺭ ﻣﯽ ﺯﻧﻪ ﻭﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ … ﺩﺍﺧﻞ

ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﺒﻞ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪﻩ

ﻭ ﺭﻭﺵ ﯾﻪ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻫﺴﺖ …

ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ : ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﯼ … ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ

ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ … ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ….:

//////////////////////////////////////////////////////////

از دل برود یار چو از دیده برفت…

گفته بودند که از دل برود یار چو از دیده برفت

سالها هست که از دیده ی من رفتی لیک

دلم از مهر تو آکنده هنوز

دفتر عمر مرا

دست ایام ورقها زده است

زیر بار غم عشق

قامتم خم شد و پشتم بشکست

در خیالم اما

… همچنان روز نخست

تویی آن قامت بالنده هنوز

در قمار غم عشق

دل من بردی و با دست تهی

منم آن عاشق بازنده هنوز

آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش

گر که گورم بشکافند عیان می بینند

زیر خاکستر جسمم باقیست

آتشی سرکش و سوزنده هنوز

/////////////////////////////////////////////////////////

به کسی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری

و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی

چون زمانی که از دستش بدی

مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی

اون دیگر صدایت را نخواهد شنید!!

////////////////////////////////////////////////////////////////

یعنی میشود روزی برسد …

که بیای ، مرا در “آغوش” بگیری ، بخواهم از تو گله کنم . تو بگویی : هیسسسس ! همه ی “کــابــُـــوســ ــها” تــَــمام شد … !

/////////////////////////////////////////////////////////////////

هی لعنتی با تو ام….

فرق جمله ای که منتظرشنیدنش بودم باجمله ای که گفتی،فقط یک نقطه بود …

هی لعنتی …

کاش اون نقطه رو بالامیگذاشتی نه پایین …

کاش میگفتی نرو …

ولی افسوس که گفتی برو .

/////////////////////////////////////////////////////////////////

طعم ِ لـ بــــ هـ ا ی ”تـو”

دلم مشروب میخواهد …

بعد از آن سیگار

بعد طعم ِ لـ بــــ هـ ا ی ”تـو”

وبعد از آن تکرار و تکرار و تکرار ِ طعم ِ لـ بـــ هـ ا ی ”تـو”

که حتی بیشتر از مشروب مستُ گیجم میکند …

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

بی انصاف….

ایــــــن روزها . . .

 هـــــــر نفـــس ،

 درد اســـت که میکشـــم !!!

 در نبــــــــودت “

 ای کــاش یا بـــــــــــودی ،

 یـــــا اصـــلا نبودی !!!

 ایـــــن که هســـتی

 و کنــــارم نیســــتی . . .

 دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد “

 بفــــــهم بی انصــــــاف !!!

غیرت…

غیـــرت مــــــردانه ات کـــــجاست ؟

 زمانـــی کـــه معشــــوقه ات از تـــــجاوز تنــهایی رنــــج می کشیـــد،

 بـــه جـــای درکـــش

 ترکـــش کــــردى …

دنیا…

همیشه

 حرف از رفتن هاســــــــــت

 کاش کسی

 با آمدنش غافلگیرمان کنــــــــــــــد !!!

من…

من نه منم

از حق نگذریم

 سال ها قبل

 من یک آدم معمولی بد بودم

 همانقدر بد که گاهی هر آدمی می شود.

 سال های نبودنت

 مرا حسود و بیرحم کرد

 عشق تو

 به من بدجنسی را فهماند

 و سختی هایی را نشانم داد

 که آدم را سنگ می کند

 قبول داری

 همه ی جنایتکاران

 روزی عاشق بوده اند!؟

من…

مـن یه روزی دخــــتری بودم که از تـــه دل مــی خـــندیدم !

مـن یه روز آروم تــــرین اعــــصاب دُنیـــا رو داشــــتم !

اکــــنون بـی آنکـــــه شاد بـــاشــم نـــفس مــی کشــم …

بــی آنکــــه شاد باشــــم زیــــر باران راه مـــی روم …

بـی آنکـــــه شاد باشــــم زنــدگــی مــی کـــــنم …

… دیگـــــران از کـــنارم عبــــور مـــی کـننـــد ،

ســــرد و سنگـــــین !

بـی آنکــــه نامــــم را به خاطـــر بیاورنــد …

جــوری عبـــــور می کننــد ؛ که انگـار مـن نیســـــتم….

حـــــرفــی نیــــست ؛ فقـــط خســـتـه ام …

مـن دخــــــتری هـــستم که با تمـــــام تـــوان

با ســـرنوشـــت مــی جنگـــــد …

و چـه جــنـگ نابـــــرابری !!

مـن خـــــستـه ام ولــی مــَغــلوب نخــواهــــم شــــد !!

حرف های زیادی بلد نیستم

من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت که حرف هایم را دزدید

از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکر کنی

عشقم….

 

 

سرم که به شانه ات برسد تمام است

همه ی دردها.همه ی اشک ها…

آسمان رنگش را مدیون  چشمان توست

من…این ارامش را مدیون تو هستم

اسمان برایم سقف نمیشود؟؟!

نشود!!!

زمین زیر پایم استوار نیست؟؟!

نباشد!!!

این ها به چه کارم می ایند؟!

سرم که روی شانه ات باشد هیچ چیز نمیخواهم

نه از زمین نه از زمان

شانه ات بس است!

آغوشت را با تمام دنیا معامله نمیکنم

همین که گرما بخش وجودم هستی دنیایی ثروت است

عاشقانه میپرستمت تا نفس در آغوشت میکشم زنده ام

چیزی در کلامم نیست

جز دوستت دارم هایی که واژه نیستند

مثل دم در پی بازدم حیاتم را رقم می زنند

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم

غصه معنایی نداره تا تو میخندی برایم

پیش تو از یاد بردم روزهای سختی ام را

عشق مدیون تو هستم لحظه ی خوشبختی ام را

با یک حس قشنگ می گویم

همه آرامش من از محبت توست .

مهربانم نثارت می کنم یک قلب پر

از عطر دوست داشتن!

با تمام وجودم می گویم :

” دوستت دارم عزیزم “

دلنوشته های ناب

دلنوشته های جدید

 

لذت دنیا

داشتن کسی است

که دوست داشتنش

حواسی برای آدم نمی گذارد . .

 

به خودت کمی اهمیت بده

وگرنه لا به لای زندگی از بین می روی

و هیچ کس هم نمی فهمد..

 جان ماکسول

____________

زودتر از من بمیر

تنها کمی زودتر

تا تو آنی نباشی که مجبور است

راه خانه را تنها برگردد…

 راینر کنسه

_____________

وقتی که تو نیستی

من هم

تنهاترین اتفاقِ بی دلیلِ زمین ام…

 سید علی صالحی

_____________

ترسِ من از مُردن

و رفتن به اون دنیا…

و دوباره دیدنِ آدم های این دنیاست!

“حسین پناهی”

_____________

من نمیدانم

چرا هر کسی را صدا کردم

هر کس را دوست داشتم

ناگهان در خم کوچه گم شد !!

“احمدرضا احمدی”

_____________

عاقبت

همه ی ما زیر این خاک آرام خواهیم گرفت

ما که روی آن

دمی به همدیگر مجال آرامش ندادیم ..

 آنا اخماتووا

_____________

افراد به اندازه کمبودهایشان دیگران را آزار می دهند …

ژان پل سارتر

_____________

کنار ما

همیشه احتمال خیانت هست

همیشه پلی برای فروریختن

مرگی، برای بی خبر از راه رسیدن…

دنیا مکان امنی برای عاشق شدن نیست …

– راضیه بهرامی خشنود – مجله مراحم

_____________

فقط آدم‌های خوب به خوبی خود شک دارند …

*پل استر

_____________

همه چیزهای از دست رفته

روزی دوباره باز میگردند

اما

درست وقتیکه

یاد میگیریم

چگونه بدون آنها زندگی کنیم!

“ژوزه ساراماگو”

 

_____________

اندکی غرور به آدم کمک می کند که فاصله اش را حفظ کند !

*آلبر کامو

_____________

همه فقـط با تو همدردی می کنند…

ای کاش فقط یک نفر پیدا میشد

کسی که صادقانه میگفت:

نگران نباش !

“با هم درستش میکنیم!”

“چارلی چاپلین”

_____________

آن که دروغی می گوید، نمی داند که چه کار دشواری انجام می دهد؛ زیرا می بایست بیست دروغ دیگر نیز در ادامه آن دروغ اول از خود بگوید.ا

الکساندر پوپ

_____________

اگر انسان، کسی را جز به عمد بکُشد، این خطا کوچکتر از آن است که او را در جستار زیبایی و نیکی و دادگری و قانون فریب دهد.

افلاطون

_____________

خود را بیان کردن همیشه به معنای خطا رفتن است. همواره بر خود آگاه باش؛ خود را بیان کردن برای تو مفهومی جز دروغ گفتن ندارد.

فرناندو پسوا

_____________

ما دوست نداریم که دیگران ما را فریب دهند، ولی از فریب دیگران هم عبرت نمی گیریم.

بلز پاسکال

_____________

هر که از خود ایمان نداشته باشد همیشه دروغ می گوید.

نیچه

_____________

وجدان مانند آینه است که نه چاپلوسی می کند و نه تحقیر می نماید.

جورج واشنگتن

_____________

جنگ چنان بی عدالتی ای است که همه ی آنهایی که آن را به راه می اندازند، می بایست صدای وجدان را در درون خود خفه کرده باشند.

لئو نیکولایویچ تولستوی

_____________

لازمه قضاوت، شکیبایی به هنگام شنیدن، اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.

سقراط

_____________

آنچه تفاوت میان زندگی ما و دیگران را رقم می‌زند، برخورد، نگرش و منش‌های ما در برخورد با دشواری‌هاست، نه خود دشواری‌ها یا اندازه و کوچک و بزرگی آن.

آنتونی رابینز

_____________

زن خوب، وزیر دارایی خوبی برای خانه است و در اثر لطف و مهربانی و بینایی و بینش او است که بودجه ی خانه همیشه در تعادل است.

آندره موروا

_____________

دیدگاه هر نویسنده را از کتاب او و دیدگاه هر هنرمند را از هنرش می‌توان دریافت.

میکل آنژ

_____________

زمانی که شما گناهکار هستید، دوست‌تان باید کنارتان باشد؛ چرا که هرگاه حق با شماست، همه در کنارتان هستند.

مارک تواین

_____________

هیچ کس اجازه نخواهد داد تا از او بلندتر شویم

.آرتور شوپنهاور

_____________

اگر تمام شب برای دیدن خورشید گریه کنی لذت دیدن ستاره ها را از دست خواهی داد

!ویلیام شکسپیر

_____________

عشق، نیرومند ترین سپاه است، زیرا در یک لحظه بر قلب و مغز و جسم حمله می کند.

 

فرانسوا ولتر

به خودت کمی اهمیت بده

وگرنه لا به لای زندگی از بین می روی

و هیچ کس هم نمی فهمد..

– جان ماکسول

////////////////////////////////////////////////////////////////

دلنوشته های ناب

عکس نوشته های احساسی

ربطی نداره متاهلی یا مجرد؛ مکث را تمرین کن!

گاهی زندگی سخت است و گاهی ما سخت ترش میکنیم ….

گاهی آرامش داریم، خودمون خرابش میکنیم…

گاهی خیلی چیزارو داریم اما محو تماشای نداشته هامون میشیم…

گاهی حالمون خوبه اما با نگرانی فردا خرابش میکنیم…

گاهی میشه بخشید اما با انتقام ادامش میدیم…

گاهی میشه ادامه داد اما با اشتیاق انصراف میدیم…

گاهی باید انصراف داد اما با حماقت ادامه میدیم…

و گاهی …. گاهی …. گاهی …..

تمام عمر اشتباه میکنیم و نمیدونیم یا نمیخوایم … بدونیم …

کاش بیشتر مراقب خودمون، تصمیماتمون و گاهی زندگیمون باشیم!

کاش یادمون نره که فقط یکبار زنده ایم و زندگی میکنیم فقط یکبار…

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

هیچ کس در اولین تلاش، کار را درست انجام نمی دهد. تمام پیش نویس ها نیاز به ویرایش دارند. همه ی ما آرزوهای بسیاری در زندگی داریم، اما منابع همه محدود است. هیچ کس نمی تواند در تمام زمینه ها موفق باشد، پس حقیقت آن است که اگر می خواهید در چیزی موفق شوید ، باید قبول کنید که نمی توانید در همه زمینه ها موفق باشید.

////////////////////////////////////////////////////////////////

ابتدا تصمیم بگیرید که بیشتر مایل به انجام چه کاری هستید، تصمیم بگیرید دقیقا کدام مسیر را می خواهید طی کنید و سپس باقی موارد را حذف کنید و بر روی مورد انتخاب شده تمرکز کنید. حال باید ایده ی اولیه را از حالت چرک نویس خارج کرده و آنقدر به ابعاد مختلف آن بپردازید که به موفقیت برسید.

/////////////////////////////////////////////////////////////

یه وقتایی ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﮐﺠﺎﯾﯽ، ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺭﺳﯿﺪﯼ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪﯼ،

ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﻓﻘﻂ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ. ﯾﺎﺩ ﻗﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺍﺩﯼ ﻧﺒﺎﺵ،

ﺗﻮ ﺗﻼﺷﺘﻮ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﻣﺎ ﻧﺸﺪ.

ﯾه ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻧﺪﻩ، ﻫﺮ ﭼﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﺠﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﯼ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﻭ ﺑﮕﻮ

 

ﮐﻢ ﻧﺬﺍﺷﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﻧﺸﺪ،

ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ،

ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﯼ

ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ،

ﺍﺯ ﻃﻠﻮﻉ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ…

ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﻭﺍﺯ ﻗﻤﺮﯼ ﻫﺎ،

ﺍﺯ ﺑﺎﺩ، ﺑﺎﺭﺍﻥ،

اﺯ ﻫﻤﻪ…

//////////////////////////////////////////////////////

هر گاه عیبی در من دیدی، به خودم خبر بده نه کسی دیگر.

چون تغییر آن دست من است.

کار اولت باعث پیشرفت و بهبودم

می شود اما گزینه دوم غیبت است

و مرا در تاریکی نگه می دارد.

جمله ای که در یک هتل نوشته بود، شگفت زده ام کرد:اگر سبب رضایتت شدیم از ما سخن بگو،

وگرنه با خود ما بگو.

اینگونه غیبت از میانمان میرود.

بهشت وعده دور از دسترسی نیست

اگر بی بهانه خوب باشیم.


برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.


دسته بندی : خواندنی ها , سرگرمی
ارسال دیدگاه